Имиджовият уебсайт е удачно решение за представяне на предлаган бранд, продукт или услуга по ефектен начин. Този тип сайтове е изключително ефективен, когато дадена компания има наложена марка и тя не е пряко свързана с онлайн пазара.

Имиджовият уебсайт играе роля на визитка за фирми и организации, които нямат интерес от сериозно уеб-присъствие, но желаят да бъдат намирани лесно от клиентите и партньорите, с които работят.

Основните задачи един имиджов сайт са:

  1. да бъде колоритен;
  2. да представя информацията по интересен начин;
  3. да предлага на потребителя фотографии и видео с високо качество;
  4. да представя рекламни кампании;
  5. да организира томболи с награди;
  6. да представя конкретна марка, продукт, услуга;
  7. да бъде визитка за фирма, чиито продукти или услуги не зависят от интернет пазара.

Индивидуалният подход при дизайна на имиджов сайт контрастира с унифицираните модели на информационните уебсайтове и оставят посетителите с усещане, че са видели нещо специално.

Този тип сайтове се характеризират с бързи срокове на изпълнение и ниски цени.