Интернет маркетингът е основополагащ, в онлайн пространството , за разрастване на бизнеса. Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма. Днес, големите търсачки и водещите социални мрежи са тези, които определят основните стандарти, по които е-маркетинга се развива. Интензивните промени, които Google, Facebook и т.н. налагат в тази област, изискват навременни реакции в начина, по който се провеждат различните е-кампании. Информационните потоци, които актуализират непрестанно базите данни, изискват бърз и адекватен анализ, както и прилагане на мерки, водещи до увеличение на ROI.

Ние във Флексо Студио сме наясно, че всяка фирма е уникална по свой начин и изисква индивидуален подход, който да гарантира максимални резултати. Екип от специалисти внимателно изготвя подходящи варианти от е-маркетинг кампании, които да предложим на нашите клиенти, за един завършен,комплексен подход, който да доведе до увеличаване на приходите от предлаганите продукти и/или услуги.

Основните направления, в които фокусираме нашите усилия са:

  • Социален маркетинг – задължителна част от цялостните решения за онлайн присъствие, социалният маркетинг помага както на големите фирми, да поддържат своето реноме и да презентират новите си продукти/услуги, така и на най-малките предприемачи и фирми, които тепърва започват да популяризират своя бизнес.
  • Organic SEO или оптимизацията на уеб сайт за по-добро индексиране от търсачките.  Решенията, които предлагаме в това направление, са както в onsite така и в offsite оптимизацията. Задължителна част от всеки успешен бизнес.
  • Pay per click кампании, които да рекламират продукти и/или услуги пред целеви групи потребители подбрани по социален статус, национална идентичност или географска принадлежност. Отличен инструмент за намиране на заинтересовани потребители.
  • осигуряване на външни връзки – Link Building – е един от най-ефективните методи за маркетиране. Специален екип от специалисти се грижи за набавянето на тематични входящи връзки, които да увеличат качествения трафик от посетители

Посредством тези услуги ние се стремим, да предложим на нашите клиенти модерни инструменти в тази област, които да гарантират:

  • бизнес присъствието на нашите клиенти в интернет е добре ранкирано, и видимо от основните търсачки.
  • се осигурява канализиран трафик.
  • има възможност за идентификация и категоризация на потенциални клиенти и партньори.
  • се прави анализ на клиентската психология и шаблоните за избор

Ако имате нужда от цялостен подход или частичен е-маркетинг, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.