Флексо Студио ползва метод за онлайн одит на уеб сайтове/е-магазини, който е световно признат и се ползва с успех от най-известните корпорации в света

Фирми приложили модела за онлайн одит, ползван и то Флексо Студио

Фирми прилагащи модела за онлайн одит, ползван и от Флексо Студио

В рамките на максимум 3-работни дни изготвяме пълен отчет на посочения уеб сайт. Това е безплатна услуга при сключване на договор за пакетно решение. Съобразявайки се с категориите, в които конкретния сайт се бори за лидерски позиции, Флексо Студио ще отбележи добрите и лошите страни на платформата. Ще бъдат предложени редица мерки, за оптимизиране на съдържанието и структурата на сайта. От страна на клиента се изисква, да въведе:

  • реален e-mail, на който ще се изпратят резултатите
  • коректно зададен url-адрес на уеб сайта за одит
  • кратко описание на желаните цели за постигане
  • опционално – телефон и име за обратна връзка

Одит на уеб сайт, трябва да бъде правен периодично максимум на 6 месеца, за да се гарантира, че методите и инструментите, които сайта ползва, са актуални и конкурентно способни. Флексо Студио извършва одит на клиентските сайтове веднъж на 3 месеца и задължително след всяка сериозна промяна, в алгоритмите за индексиране на Google.