Универсални уеб приложения ПАСОСС

 

Универсалните уеб-базирани приложения, разработвани от Флексо Студио, автоматизират стандартни бизнес процеси и са предназначени за широка кръг потребители. Като част от пакет ПАСОСС те са инсталирани на сървъри на ЗЕН Електроникс. Общата сигурност се осигурява от хостинга на сайта и уникални системни решения. Достъпът се контролира с потребителско име и парола. След безплатна регистрация потребителят може да ползва приложението във вида и с фунционалността, която то стандартно притежава. Регистрацията е безплатна и незабавно предоставя права за ползване на системата при план Free, който позволява както тестване на функционалните възможности, така и реална работа с ограничен обем, например, брой документи. Заплащането на правото на ползване при стандартните функционални абонаментни планове е с месечна такса.

Възможностите за персонализация на универсално уеб приложение се разпростират в рамките на осигурената гъвкавост на настройките. Добавянето на нови специфични (уникални) функции  е възможно по два начина:

  1. Обмен на файлове с данни и външна програма за допълнителна обработка. Така приложението си остава универсално.
  2. Персонализиране на универсалното приложение, чрез добавяне в него на нови вътрешни функции, което налага инсталацията и поддръжката му на ново (отделно) място.

Основно предимство на универсалните уеб-приложения е това, че всяка система се защитава надеждно и се поддържа, оптимизира и развива регулярно, според стратегията на автора, изискванията на закона и пазара, а всички новости стават незабавно достъпни за всички потребители.

ПАСОСС – Електронни фактури

e-fakturirane.com

(онлайн електронни фактури и други документи, включително уникални потребителски)

ПАСОСС – Туристически ваучер

voucher.pasoss.com

(онлайн туристически ваучери, туристически договори, фактури, протоколи за самолетни билети)

ПАСОСС – Архивиране

arhivbox.com

(единен електронен архив на всички приходни и разходни фактури, електронни и/или сканирани)