е-Документи от вашия сайт

Как посетителят на вашия сайта може сам да въведе данни и да генерира нужният му електронен документ вместо вас?

Много често собственикът на един сайт очаква от посетителя да избере и закупи определен набор от предлаганите на сайта услуги или продукти. Този избор е основание за сделка. Най-добре е тя да бъде документално оформена веднага. Това става лесно:

  • вграждаме на сайта подходяща форма за данни;
  • посетителят я попълва лесно и бързо;
  • от въведените данни и направеният избор генерираме един или няколко електронни документа по сделката – фактура, проформа, заявка, договор или каквото е нужно;
  • посетителят го получава веднага и има основание да плати;
  • издаденият електронен документ е записан в базата данни и е готов за по-нататъшна обработка – преглед, редакция, анулиране, разпечатване, пращане по имейл, справки, автоматично осчетоводяване.
  • осъществява се плащане и посетителят става потребител или клиент.

Когато сделката се нуждае от специално одобрение, въведените от посетителя на сайта данни се изпращат на ПАСОСС е-Фактуриране, но нужните електронни документи ще бъдат издадени по-късно от потребител със съответните права.

Подобна функционалност е приложима не само на сайт за електронна търговия (е-магазин). Тя ще е полезна, например, и на сайт, който предлага услуги (еднократни или на абонамент). Или на сайт за конкретно събитиесеминар, обучение, тренинг, лекция. Електронният документ може да бъде несчетоводен – сертификат, удостоверение, лиценз. Всяко решението е индивидуално, според конкретните нужди на потребителя. То може да бъде изцяло персонално (разработено по поръчка) или от две свързани части – персонално и универсално.

Продукт: по задание

Категория: уебприложение

Група: персонално

За услуги

На сайт за услуги – еднократни или на абонамент, – приложението за електронни документи може да генерира заявка, оферта,  договор, проформа-фактура, фактура (след получено плащане), форма за обратна връзка и други.

За конкретно събитие

На сайт за конкретно събитие – семинар, обучение, лекция, конкурс, състезание – може да бъде вградено приложение за електронни документи, свързани със заявка за участие, резервация (напр. за настаняване), плащане на такси (напр. такса правоучастие) и други.

Други електронни документи

Приложението за електронни документи може да генерира несчетоводни документи – сертификат, удостоверение, лиценз, – които са свързани наличие на опредлени обстоятелства и не е задължително едно от тях да е плащане на такса.

Събиране и ползване на данни

Оптимизирано решение (по функционалност-цена) е това с персонално уебприложение да се събират нужните данни, те да се изпращат на универсално уебприложение, което да ги ползва за бързо и лесно генериране на електронен документ.