Безплатен модул ДДС, архивбокс

Дневници, документи и файлове по ДДС безплатно

Този модул от платформата ПАСОСС-Архивиране е предназначен за потребители, които желаят самостоятелно и безплатно, сами да създадат дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация. Той осигурява удобна възможност за въвеждане на необходимата само за целите на ДДС информация от приходни и разходни фактури и други документи, след което генерира задължителните файлове за предаване в НАП на цифров носител или изпращане по електронен път: DEKLAR.TXT (справка-декларация); PRODAGBI.TXT (дневник на продажбите); POKUPKI.TXT (дневник на покупките); VIES.TXT (VIES-декларация).

Отчетността по ДДС е автоматизиране за потребителите на e-fakturirane.com и arhivbox.com, тъй като необходимата информация е вече въведена при създаването/архивирането на първичните счетоводни документи и от нея лесно се генерират необходимите файлове и/или документи.

Продукт:
ПАСОСС-Електронни фактури
ПАСОСС-Архивбокс

Категория: уеб приложение

Група: универсално

Въвеждане на данни

Необходимите за отчетност по ДДС данни от първичните счетоводни документи, аналогично на продукта, предоставян от НАП, се въвежда ръчно. Тя може да бъде редактирана от потребителя свободно, по всяко време.

Безплатно и лесно

Като уеб-базирано приложение, безплатният модул ДДС не изисква никаква допълнителна инсталацията на софтуер и може да се ползва свободно от всеки компютър, който има достъп до интернет.

Ако ползвате ПАСОСС-еФактуриране

Ако създавате електронни приходни фактури през ПАСОСС-еФактуриране, Дневникът на продажбите се генерира автоматично, лесно и бързо. Данните в Дневник на покупките трабва да бъдат въведени ръчно. Тази възможност не се заплаща допълнително.

Ако ползвате arhivbox.com

Ако архивирате разходните си фактури (електронни и/или хартиени) в ПАСОСС-Архивиране, можете да генерирате автоматично и Дневник на покупките, като изберете кои документи да бъдат включени в отчетния период.