Партньори и клиенти на Флаксо студио

Партньори и клиенти

Da Изкушението да оповестим тук част от нашите партньори и клиенти е обоснована от желанието да илюстрираме широките възможности и доказаната полезност на създадените от нас приложения. В групата попадат български и чуждестранни фирми от различни сфери на стопанска дейност, с различен капитал и форма на управление.