<p style=“text-align: justify;“>Online работата с <strong>електронни документи</strong> в Интернет е съвременно и екологично бизнес решение, което става все по-популярно. Обективно основание за това са много предимства, които то осигурява, например:</p>

<ol>
<li style=“text-align: justify;“>не изисква инсталацията на никакъв софтуер;</li>
<li style=“text-align: justify;“>възможна е лесна, удобна и надеждна работа от всеки компютър по света, свързан в интернет;</li>
<li style=“text-align: justify;“>позволява едновременната работа на служители от няколко офиса ( в различни градове и държави) в обща база данни;</li>
<li style=“text-align: justify;“>получателя има незабавен достъп до издадените за него документи – онлайн в системата или с получено копие по електронната поща.</li>
</ol>
<p style=“text-align: justify;“><strong><img class=“alignleft wp-image-2412 size-thumbnail“ src=“http://www.flexostudio.com/wp-content/blogs.dir/2/files/elektronna-faktura-kep-150×150.png“ alt=“електронни факттури ПАСОСС“ width=“150″ height=“150″ />Флексо Студио</strong> разполага със собствена специализирана програмна среда <a class=“link-pic“ title=“програмна среда за електронни документи“ href=“http://pasoss.com/accredo-ares.html“ target=“_blank“>ACCREDO ARES®</a>, с която разработва удобни уеб-базирани приложения за ефективна <strong><em>online</em> </strong>работата в Интернет с електронни документи. Най-общо те се подреждат в две основни групи: <a title=“ПАСОСС универсални уеб-приложения“ href=“http://www.flexostudio.com/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.html“>универсални</a> и <a title=“софтуер по поръчка“ href=“http://www.flexostudio.com/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.html“>персонални</a>.</p>