Блогът е специфичен уеб сайт, който позволява на потребител/фирма, да публикува кратки или обширни новини, хронологично, под формата на дневник. Днес, блоговете позволяват:

 1. публикуване както на текстови новини, така и на различни медии – аудио, видео и фотографии;
 2. обвързване със социалните мрежи и споделянето на информация;
 3. възможност за гласуване и приоритизиране на новините;
 4. гостите имат възможност дават своя коментар за всяка отделна статия;
 5. добавяне на множество допълнителни „приставки“, които обогатяват съдържанието с допълнителна информация, в контекста на конкретните теми. Добър пример са приставките:
  1. показващи времето по райони;
  2. показващи курса на конкретни валути;
  3. за температурите по зони и други.

Флексо Студио предлага като услуга разработването на два основни типа блог:

Личен блог

Потребителят разполага с електронен журнал, за споделяне на личното мнение по конкретни теми. Основните предпоставки, блогът да бъде избран като основен инструмент за вашето уеб присъствие са няколко:

 1. Ако имате какво да кажете, личният блог ще осигури платформата, от която да бъдете чути.
 2. Блогът е чудесен инструмент да представите себе си, бизнесът, продуктите или услугите, които предлагате.
 3. Да споделите преживян опит и да помогнете на други хора, на които предстои да се случат събития, вече случили се на вас.
 4. Блогът е чудесно решение за експерти, които желаят да се утвърдят като такива в уеб пространството. Публикуването на експертни статии, обогатява вашето протфолио, създава референции към вашия профил и дава възможност за контакт със заинтересувани по темата хора/организации.
 5. Личният блог позволява на семейства и приятели, да поддържат връзка от различни точки на света, споделяйки истории, фотографии и други.

Фирмен блог

Фирменият блог е отличен корпоративен инструмент за комуникация с клиенти и/или служители, за споделяне на опит и експертни мнения. Причините за ползване на фирмен блог са няколко:

 1. Фирменият блог е по-евтин като решение от разработването на индивидуален корпоративен уеб сайт. Когато малкият бизнес разполага с ограничен бюджет и наемането и обучението на екип за поддържка на корпоративен сайт е преклено скъп вариант, блогът се явява отлична алтернатива, която да популяризира фирмения бранд в интернет.
 2. Позволява фирмите, да споделят експертното мнение пред огромна аудитория, утвърждавайки ги като професионалисти и надежни консултанти. С времето добре поддържаният блог привлича вниманието и печели доверието на бъдещи  клиенти и партньори.
 3. Предоставя лесно поддържана платформа за комуникация с клиенти. Този подход е утвърден като изключително ефективен, за представяне на нови продукти и услуги, както и на отстъпки и нови фирмени решения за крайния потребител.
 4. Отлична платформа за регулярна комуникация със служители. Всеки блог разполага както с публична, така и с поверителна част, достъпна само за служители. В нея се публикуват теми по категории, засягащи фирмената политика. Всеки потребител може да получи разрешение, да публикува въпроси, отговорите на които са достъпни до всички потребители с права. За разлика от комуникацията по e-mail, фирменият блог позволява идентични проблеми да се групират в категории, достъпи за всички служители. Този подход помага на фирмата да изгради богата база данни с добри практики, за конкретни проблеми, които да спомогнат за по-голямата ефективност фирмения персонал.

Големият бум на блог платформи е през 1999 г. С времето те все повече отстъпват своите позиции на социалните мрежи, но продължават да бъдат незаменим инструмент в арсенала на всеки успешен бизнес.

Ако желаете да започнете фирмен/частен блог, ако се колебаете дали блог платформата е удачно решение за вас, свържете се с нас за повече информация. Всяко решение е специфично и зависи от конкретни фактори свързани с целите, които сте си поставили, както и със спецификата на вашия бизнес.

Блогът е от най-евтините решения за качествено уеб присъствие, което фирмите занимаващи се с разработката на уеб сайтове, като Флексо Студио, могат да Ви предложат. Срокът за пускане на блог е в рамките на 1~3 работни дни.