Партньори и клиенти на Флаксо студио

Всеки клиент е важен

Затова винаги се стараем ефективността на нашия софтуер да изпреварва с една стъпка очакванията на нашите клиенти.

Изкушението да оповестим тук специално част от нашите партньори и клиенти е обосновано от желанието да илюстрираме широките възможности и доказаната полезност на създадените от нас платформи и приложения. В групата попадат български и чуждестранни фирми от различни сфери на стопанска дейност, с различен капитал и форма на управление.

Ние знаем, че няма добри и лоши програми,както няма малки и големи клиенти.
Има полезна програма за всеки клиент.

Една част от тях ползват дългосрочно (още от създаването им) по няколко програми от пакет ПАСОСС (Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство). С други сме работили съвместно по значими като обем, продължителност и приложимост проекти – едни са публични и достъпни за всеки универсални приложения, други са персонални уеббазирани платформи, създадени за вътрешнофирмено ползване само от клиента и са публично недостъпни поради конфиденциалност на информация и защита на ноу-хау, реализирани в тях.

Тествайте универсалните ни приложения. В случай, че те се окажат недостатъчно пригодни, свържете се с нас, информирайте ни за вашите нужди и желания, а ние ще ви предложим оптимално решение.