Персонално предложение, Флексо студио

За разлика от универсалните приложения, персоналните уеббазирани приложения са изградени от Flexo Studio по задание на възложителя и са предназначени за ползване само от него, за публични или вътрешнофирмени цели. Ако едно приложение е публично достъпно, то с него могат да работят, при определени правила, широк кръг потребители, които са клиенти или партньори на възложителя. Достъпът до него може да е свободен или защитен с потребителско име и парола. Например, в един електронен магазин, клиентът трябва да може свободно да избира желаните стоки и услуги, докато постигне своята цел. Приложението може да му осигури възможност да генерира сам онлайн част или всички необходими документи по сделката: заявка, поръчка, протокол, ордер, договор, проформа-фактура, фактура и други. Предвид на обстоятелството, че ще бъде ползвана, еднократно или повече, от неограничен брой клиенти без специална подготовка, подобна платформа трябва да е направена така, че да осигури:
удобство и бърза ориентация на клиента в търсенето;

  • лесна навигация между отделните функции;
  • прости и разбираеми форми на данни;
  • коректни и ясни документи;
  • защита от некоректни данни;
  • защита от злонамерени потребители;
  • ясна картина на работата на системата по всяко и оптимална администрация;
  • архив на данните за сигурност и аварийно възстановяване с минимални загуби.

Работата с вътрешнофирмено приложение има предимството, че то се ползва от краен брой служители на фирмата, които са с ясно определени функции и са предварително обучени. Това позволява при създаването на подобни приложения, част от усилията за оптимизация и сигурност да бъдат пренасочени към по-пълната автоматизация да бизнес процеса. Например, имаме поле, в което очакваме въвеждане на данни. Ако приложението е универсално, трябва да се погрижим потребителят, който го ползва за първи (а може и за последен) път да разбере какви точно данни очакваме от него; да получи допълнителна информация, по същество ако желае; да проверим коректността на въведените данни; при грешка да изведем подходящо съобщение. Във вътрешнофирменото приложение, служителят изпълнява това действие многократно, обучен е предварително и знае много добре какви данни се очакват от него, остава да му помогнем само с проверка за коректност. В повечето случаи един звуков сигнал за некоректна стойност е достатъчен. Усилията на програмистите в този случай се насочват към лекотата за работа и бързодействието на програмата, които имат приоритетно значение.

Можем да приложим една проста аналогия за универсалните и персоналните уебприложения с костюм по поръчка и конфекция. От една страна, добре ще е шивачът да ви вземе мерки и да ви ушие дреха по тях. Тук ще отпусне, за да прикрие нещо, там ще отнеме, за да подобри силуета. Ще го направи многократно, докато вие останете доволни от резултата. А след това, той трябва да остане доволен от заплащането на труда му, което ще направите. Изкушението за чувствително по-малка сума да си купите костюм конфекция е реалност. Вярно, малко са му плитки джобовете и клупчето за закачалка няма да изтрае дълго и ще се къса, но костюмът ще ви свърши работа.
Дали имате нужда от персонално уебприложение ще разберете много бързо, ако се регистрирате безплатно сега и проверите функционалността на универсалните ни приложения.