Персонално уеб приложение, софтуер по поръчка

Персоналните уеб-базирани приложения са от категорията софтуер по поръчка. Те се разработват по задание на клиента, в пълно съответствие с всички негови изисквания за автоматизация на конкретен бизнес процес. Получената като краен резултат програма е твърде специализирана и вероятността да бъде ползвана от друг потребител без промяна е малка. Това е важна отлика на персоналните приложения от универсалните, които са еднакво полезни за множество потребители, дори за всички.

Важни харакреристики на персоналното софтуерно приложение:

  • Основно предимство – освобождава потребителя от задължението да се съобразява с наложени общи правила, които не позволяват, или в най-добрия случай трудно позволяват отклонение.
  • Всички функции в приложението са разработени точно според неговото желание и съответстват в максимална степен на реалния му (физически) начин на работа.
  • Утежняващи условия – по-дългия процес за разработка и нуждата от специалисти с по-висока квалификация за оформяне на заданието и проверка на изпълнението от страна на възложителя.

Флексо Студио разполага с мощен инструмент за създаване на персоналните уеб-базирани приложения, който представлява собствена програмна среда ACCREDO ARES®. С нея са разработени и успешно внедрени приложения по задание на клиента, свързани с автоматизация на документооборота с уникални форми при различни бизнес процеси.

Често срещани примери за персонални уеб приложение:

  • Добавяне на уникална функционалност към универсално уеб-приложение, например, успешно са персонализирани версии на е-Фактуриране и е-Туристически ваучер, като добавените нови възможности за създаване и/или обработка на електронни документи повишават значително ефективността от приложението за конкретния потребител.
  • Вграждането в сайта на потребителя на форма за данни, от които по-късно може, например, автоматично да се генерират и обработят един или няколко електронни документа – проформа-фактура > фактура > договор и други… Удобството на тази функция е това, че потребителят сам въвежда нужните данните и бързо получава нужния документ, което спестява време и ускорява реализацията на услугата.

От 1992 г. Зен Електроникс доказва, че е коректен партньор и надежден експерт за всякакви софтуерни задачи. Екипът на Флексо Студио може да създаде в оптимален вид всяко желано уеб базирано приложение за обработка на електронни документи.