Online работата с електронни документи в Интернет е съвременно и екологично бизнес решение, което става все по-популярно. Обективно основание за това са много предимства, които то осигурява, например:

  • не изисква инсталацията на никакъв софтуер;
  • възможна е лесна, удобна и надеждна работа от всеки компютър по света, свързан в интернет;
  • позволява едновременната работа на служители от няколко офиса ( в различни градове и държави) в обща база данни;
  • получателя има незабавен достъп до издадените за него документи – онлайн в системата или с получено копие по електронната поща.

 

електронни факттури ПАСОСС

Флексо Студио разполага със собствена специализирана програмна среда ACCREDO ARES®, с която разработва удобни уеб-базирани приложения за ефективна online работата в Интернет с електронни документи. Най-общо те се подреждат в две основни групи: универсални и персонални.