Флексо Студио концентрира своите усилия в областта на цялостните уеб решения за успешно онлайн присъствие. Отедляме сериозно внимание и на отделни услуги, и сервизи за по-пълноценна употреба на фирмените уеб сайтове.

Постигането на максимални резултати изисква, създаването на уеб сайтове, онлайн маркетинга и последващата поддържка, да не са самоцелни и независими процеси, а синхронизирани, и предварително проектирани части от единна стратегия за развитие. Предвид конкретните нужди на всяка уеб платформа, ние във Флексо Студио предлагаме няколко основни типа услуги и сервизи

  1. Пакети услуги за цялостни уеб решения – обхващат както стратегии за пълното развитие на фирмени уеб сайтове и е-магазини, така и минимални пакети, за хора/фирми, чийто бизнес не е директно зависим от интернет, но се нуждаят от уеб присъствие.
  2. Одит на сайт – БЕЗПЛАТНО при пакетни услуги. Флексо Студио изготвя експертни оценки на вече съществуващи уеб сайтове, с помоща на световно признати методи, ползвани и от водещи корпорации и фирми в цял свят. В рамките на 3 работни дни се изготвя отчет с основните предимства и недостатъци на зададения фирмен уеб сайт
  3. Публични сервизи – които да добавят нова функционалност и да помогнат за разрастването на бизнеса в онлайн пространстовото. Към момента, Флексо Студио предлага като основен сервиз – „Онлайн чат“ платформа