Универсално уебприложение от Флексо Студио

Ползваме тази условна класификация (универсални и персонални уебприложения), за да илюстрираме по-ясно основната разлика между приложенията, които Флексо Студио създава. В групата на универсалните уебприложения подреждаме платформи, които сме създали и поддържаме за масово ползване. Те изискват регистрация. Регистрацията е безплатна. Всеки регистриран потребител получава достъп до приложението, който му позволява да се увери сам във функционалност и да прецени в каква степен тя отговаря на неговите нужди. Този безплатен абонамент за ползване се нарича Free и може да бъде ползван свободно не само за тест, но и за официална работа, до достигане на някой от лимитиращите параметри. Например, в е-Фактуриране такова е ограничението  20 електронни фактури за 12 месеца, т.е. клиенти, които имат до 20 фактури годишно, ползват безплатна програма за електронно фактуриране.

След безплатния абонамент Free, всеки клиент избира най-подходящия за неговите нужди абонаментен план – плаща само за услугите, които желае на ползва.

В универсално приложение не се разработва функционалност, предназначена за един потребител – по негово желание или за негови специфични нужди. Разликата във функционалността между отделните потребители се определя единствено от абонаментния план, който регламентира правото на ползване на приложението за всеки от тях. Всяка нова функция в приложението се добавя към абонаментен план (един или няколко) и е еднакво достъпна  за ползване от всички потребители, които имат абонамент за него. Например, подписване на документи с КЕП – потребител, който желае да ползва тази функция в е-Фактуриране, трябва да избере абонаментен план, в който тя е  включена.

Необходимостта от добавяне в универсално приложение на нова функционалност, предназначена за един потребител – по негово желание или за негови специфични нужди, може да бъде решена по два начина – локализация на приложението или създаване на персонално приложение. Двата варианта са сходни и резултатът от всеки от тях е ново персонално приложение (линк). При локализацията се създава отделно копие на платформата, предназначено само за възложителя. От този момент той преминава на персонален абонаментен план и индивидуално сервизно обслужване. Разработват се желаните от възложителя промени и допълнения. Обновяването и по-нататъшното развитие на платформата се договарят в условията за сервиз и поддръжка. В някои случаи може да се окаже, че вместо локализация на универсално приложение е по-добре да бъде разработено ново персонално приложение, изцяло по задание на възложителя. Флексо Студио разполага със собствена програмна среда ACCREDO ARES ®, която е предназначена точно за тази цел – създаване на приложения за работа с електронни документи.

Универсалното уебприложение има следните предимства:

  • покрива изцяло нуждите на голяма част от  потребителите, работещо и полезно е;
  • големият брой потребители е гаранция за коректна приложимост при разнообразни условия;
  • своевременно се актуализира, според промените на нормативната база;
  • всяка нова функция е достъпна за ползване от всички потребители, при това без да се таксува като специална услуга;
  • осигурен е постоянен сервиз и технологично обновяване;
  • цената на услугата освобождава на потребителя ресурс за други покупки.

Неудобството на универсалното уебприложение е  необходимостта потребителят да се съобразява с установени правила, алгоритми и интерфейс. Ние, от Флексо Студио, се стараем те да бъдат обичайни, удобни и ефективни. И винаги сме готови да направим специална локализация само за вас или да изградим ново персонално приложение. За да проверите дали това се налага, можете да направите безплатна регистрация и тестове свободно още сега.