ПАСОСС Web, безплатна регистрация

Регистрацията във всички онлайн платформи на Флексо Студио е напълно безплатна. Тя не извършва скрита инсталация на софтуер и промяна на настройките на компютърната система. Не е свързана с рекламен спам или други подобни досадни действия.

Регистрираният потребител получава автоматично права за ползване на системата при условията на Абонаментен план FREE. Той е безплатен и осигурява нормален достъп до пълната функционалност на приложението, при определени количествени ограничения (брой потребители, брой документи и други). Потребителят може да се възползва от тази възможност както за тест на системата и проверка на нейната функционалност, така и за реална работа. Например, в е-Фактуриране абонаментен план FREE включва издаването на 20 безплатни електронни фактури за период от 12 месеца. Всеки потребител, чиито приходни фактури се включват в този лимит, след безплатната регистрация получава и безплатна програма за електронни фактури. В  архивБокс, към това условие е добавена и възможност за архивиране и автоматично разпознаване на пет сканирани разходни фактури и неограничен брой електронни разходни фактури (pdf), до размера на безплатното дисковото пространство 10 Mb.

Въведените при регистрацията лични данни се ползват единствено и само за цели, свързани с приложенията от пакет ПАСОСС. Подробности, относно политиката на ЗЕН Електроникс ООД за защита на личните данни, всеки потребител ще намери в профила си.

Абонаментен план FREE

 • еднофирмен профил;
 • един потребител;
 • 5 броя туристически ваучери;
 • 5 броя договори за туристическа услуга;
 • 5 броя протоколи за самолетни билети;
 • 5 броя двуезични фактури;
 • 5 броя валидации с електронен подпис (КЕП).

Aбонаментен план FREE

 • еднофирмен профил, за един потребител;
 • безплатен модул ДДС;
 • 20 безплатни електронни фактури за 12 месеца;.
 • 3 броя шаблони и периодични фактури;
 • подписване на 5 броя електронни документи с КЕП;
 • 5 броя приемо-предавателни протоколи;
 • 5 броя бланки-сметки;
 • 5 броя двуезични/двувалутни фактури;
 • месечен абонамент 0,00 лв.

Aбонаментен план FREE

 • всичко от абонаментен план Free на е-Фактуриране;
 • автоматично разпознаване (OCR) и архивиране на 5 броя сканирани фактури;
 • неограничено автоматично разпознаване и архивиране на електронни фактури във формат PDF;
 • 10 Mb безплатно пространство за архивиране на разходни фактури (сканирани и електронни, във формат pdf);
 • месечен абонамент 0,00 лв