Link Building (осигуряване на външни връзки) е процес на създаване на множество входящи връзки, към конкретни уеб страници. Методът е един от най-ефективните (към момента) за популяризиране на фирмен или личен уеб сайт. Основните предимства на link building са:

  1. Осигуряването на входящи връзки, помага за увеличаване на качествения трафик към страницата от тематични директории, което нарастване възможността за продажби на продукти и/или услуги.
  2. Борят на връзките към една страница се ползва от търсачките като основна характеристика, определяща неговата популярност и авторитет. Този фактор рефлектира директно върху доброто позициониране на страницата в списъка с резултати на търсещите машини ( Google, Bing, Ask, Yahoo и др. )

В контекста на днешната реалност, входящите връзки са ценен ресурс, струващ пари. Множество компании се специализират единствено и само в продажбата на качествени връзки.

Набавянето на връзки – link building – не може да бъде напълно автоматизирано (регистриране с натискане на 1 бутон) и изисква човешко участие.