Какво предлагаме

 1. Цялостна стратегия за онлайн маркетиране
 2. избор на подходящи рекламни платформи
 3. професионален подбор на ключови фрази
 4. изработка на Landing Pages
 5. уникалност на съдържанието
 6. таргетиране на PPC според
  1. локалната зона на действие
  2. социалният статус на целевите групи
 7. мониторинг на платежния модел
 8. прозрачност на действие
 9. регулярни отчети
 10. постигане на висок ROI