Organic SEO или „оптимизацията на уеб сайт за по-добро индексиране от търсачките“(Google, Bing, Ask, Yahoo), характеризира основата на модерния интернет маркетинг.  Неизменна част от всеки успешен онлайн бизнес, SEO съчетава в себе си:

 1. Правилно задаване на цели.
 2. Избор на подходящи ниши в контекста на конкретен бизнес
 3. Внимателен анализ на конкуренцията
 4. Избор на подходяща стратегия за развитие и онлайн маркетиране
 5. Наблюдение и анализ на постигнатите резултати
 6. Предложения за развитие и оптимизиране на прилаганите стратегии

Флексо Студио има успешно разработени дългосрочни стратегии в сферата на Organic SEO.Те позиционират, по ключови фрази, нашите клиенти на първа страница на известните търсачки(на Google, Bing, Yahoo).

Често се спекулира с количеството трафик преминал през даден уеб сайт. Броят потребители безспорно е важен фактор, но ние залагаме много повече на качествения трафик  – подбран по конкретни критерии, търсещ определени продукти и/или услуги – който гарантира висока степен на възвращаемостта на инвестициите (ROI).

От гледна точка на различните аспекти, Organic SEO се дели на 2 основни части:

“Onsite” оптимизация – въплъщава физическия аспект на SEO. Генерализира възможностите за оптимиране на съдържанието в рамките на самия сайт. Включва в себе си избора на:

 • подходящ Title Tag характеризиращ най-точно конкретната страница
 • уникален Meta Description Tag,  който в рамките на няколко изречения да опише примамливо и оригинално целта на съответната страница
 • ключови думи
 • безупречно форматиран текст, който да предоставя лесно, четимо и полезно съдържание
 • правилно генерирани картинки и изображения, за по-пълно промотиране на ключови думи и фрази.
 • генериране на служебни връзки и конфигурационни файлове, в помощ на търсачките.
 • инструменти за проследяване и премахване на „счупени“ връзки
 • методи за компресия и оптимизиране времето за зареждане на началната страница

“Offsite” оптимизация – характеризира човешкия аспект и се измерва с количеството чужди референции, ревюта и статии, сочещи към уеб сайта на клиента. Флексо Студио работи с отличен екип от журналисти и филолози, които с ентусиазъм ползват богатството на българската реч и помагат на нашите клиенти при написването на тематични статии, които се публикуват в реномирани портали и уеб платформи. Броят авторитетни връзки служи на водещите търсачки като основен критерии, до колко ценен е даден уеб сайт.