е-Документи от вашия сайт

Персонално (комбинирано) уебприложение за веригата електронни документи: договор ⇒ проформа-фактура ⇒ фактура

 

Това приложение дава възможност на клиента да поднови договора си за сервизно обслужване за една година, като сам избере най-подходящия абонаментен план и генерира необходимите документи в електронен вид..

Основното предимство на работа с дългогодишни потребители е това, че между двете страни вече са изградени взаимно доверие и чисти отношения. Всеки потребител се идентифицира в системата с потребителско има и парола. Неговите базови данни са известни и могат да се ползват всеки път, когато е нужно, без да се въвеждат отново, както това се налага при работа с нови клиенти (например, продажба на стоки и/или услуги).

Бизнес процесът е автоматизиран така:

Потребителят (клиентът) има персонален вход в системата с потребителско име и парола, който еднознаюно идентифицира неговите фирмени данни, ползваните от него услуги настоящите условия на абонаментен сервиз;

Потребителят (клиентът) избира условията за абонаментно обслужване през следващата година, като на всяка стъпка от избора вижда конкретните условия и цената на избраната услуга;

Изборът завършва с бутона Поднови, който генерира Договор за абонаментен сервиз с избраните от потребителя данни;

Договорът може да бъде изтеглен, подписан с електронен подпис (КЕП) или по стандартния начин на хартия и качен обратно в системата;

Възложителят на приложението ползва стнадартен акаунт в универсалното уебприложение ПАСОСС-Електронни фактури затова желае, данните от избора на клиента се трансферират и там да се генерира електронна фактура (или проформа), която очаква одобрение от оторизиран администратор със съответните права.

След одобрението, фактурата (съответно, проформата) се изпраща на клиента по електронната поща, а подписаният окончателно от двете страни договор е достъпен в системата за справка, изтегляне и разпечатване.

По този начин клиентът сам оформя всички документи, а за собственика на сайта остава само одобрението на сделката.

Възложител: ЗЕН Електроникс

Категория: уебприложение

Група: персонално

Комбинирано уебприложение

Това приложение е  добър пример за комбинация от две части –  персонална, в която са разработени алгоритми и документи по задание на конкретния възложител, и  универсална, която получава данните и генерира автоматично електронна фактура или друг документ.

Проформа-фактура

Макар и нерегламентиран официално, този документ придоби популярност като предпазна мярка при забавено плащане на сделки с ДДС. След получаване на плащането, доставчикът автоматично издава данъчна фактура, по която начисленото ДДС вече е дължимо.

Ценообразуване

В това приложение, освен генерирането на електронни документи, има и съществена функционална част ценообразуване. Отчитайки редица фактори, тя формира окончателната цена на услугата за всеки потребител, със съответните персонални преференции и отстъпки.

Периодичност

Когато плащанията по договор за сервизно обслужване са периодични, системата сама генерира фактура (или проформа), която клиентът получава своевременно, за да успее да нареди плащането в срок и да си осигури нормално ползване на платената услуга.