Цялостният одит на уеб страници е сложен и отнема значително време. Той дава ПЪЛНА картина за състоянието на сайта, както в контекста на SEO, така и от гледна точка на функционалност, удобство на ползваемост, и семантична издържаност на съдържанието. Проучването надгражда безплатния одит на сайт и го допълва с подробен набор от специфични анализи, имащи за цел, да намерят слабите места на конкретния уеб сайт и да посочат различни решения за оптимирането му. Основните насоки, в които са концентрирани нашите изследвания са:

Авторитет на страниците и домейна

Авторитет на страниците и домейна

Авторитет на страниците и домейна

Подробен списък с рейтинга на всяка страница, както и информация за авторитета на самия домейн. Проверява се за регистрации на името в основните тематични директории, както и социалните аспекти на сайта

Анализ на външните връзки

Анализ на външните връзки

Анализ на външните връзки

Проучват се източниците на външни връзки и тяхната тежест. В контекста на днешната реалност, тези препратки към клиентската страница са един от най-важните фактори, влияещ върху авторитета на страниците, домейна, и видимостта на сайта в търсачките. Предлагат се допълнителни източници за вписване на домейна – Link Building.

Анализ на ключовите думи, мета описанията и заглавията

Анализ на ключовите думи, мета описанията и заглавията

Анализ на ключовите думи, мета описанията и заглавията

Всяка страница има конкретни ключови думи, по които се бори за видимост в търсачките. Проверява се дали ключовите думи:

 1. са налични и добре форматирани
 2. са оптимални за съответната тематична област
 3. отговарят на мета описанието и заглавието на страницата
 4. са добре позиционирани като място и наситеност в текста на съдържанието

Анализ на съдържанието

Анализ на съдържанието

Анализ на съдържанието

Всяка страница се нуждае от добре форматирано съдържание, което да подкрепи и лансира ключовите думи при индексирането им в търсещите машини. За да отговаря на съвременните изисквания, текстът трябва да спазва определени изисквания, които са се доказали в практиката. Сертифицираните експерти на Флексо Студио, проверяват контента за най-важните от тях:

 1. Цялостна структура и дължина на съдържанието – за да бъде меродавно съдържанието на страница, то трябва да надвишава минимален брой от думи, картини и параграфи.
 2. Наситеност на ключови думи и фрази – правилната употреба и повтаряемост на ключовите думи и фрази във всяка страница е задължително.
 3. Качество на 1-вия и последния параграф – за Google от най-голямо значение са именно тези парчета от съдържанието и тяхното форматиране е изключително важно за доброто семантично разпознаване на страницата. Следи се за уместно вмъкване на ключови думи и фрази.
 4. Добро форматиране на картини и хипервръзки – ако изображенията и връзките не са правилно форматирани, те влияят отрицателно на авторитета на страницата. От друга страна, правилно вмъкнатите снимки и референции добавят, дискретно и елегантно, ключови думи и фрази.
 5. Анализ за правилната употреба на
  1. вътрешни хипервръзки
  2. визуално форматиран текст – bold, italic, underline
  3. заглавни тагове – h1, h2, h3 и тн.

Функционалност и ползваемост на сайта

Функционалност и ползваемост на сайта

Функционалност и ползваемост на сайта

За да бъде удобен един сайт за своите потребители, той трябва да бъде функционално издържан и удобен за ползване. Основните точки, които се съблюдават в този анализ са:

 1. Наличие на тематично обособени менюта
 2. Четимост на шрифтовете – групи, големини и цветове.
 3. Правилно моделиране на визуалните области
 4. Коректно визуализиране при различни:
  1. резолюции на потребителския прозорец
  2. марки браузъри и техните под версии
 5. Алтернативно съдържание при наличие на фалш приложения и банери

Важно

При избор на услугата „План максимум“ или „Презареждане“, ние, ВИНАГИ започваме нашата работа, с изготвянето на цялостен одит на уеб страницата. Това детайлно проучване ни служи като основа, върху която изграждаме уеб сайтовете на нашите клиенти. Добрите методологии и високите стандарти, които налагаме в нашата организация, гарантират отлични резултати в дългосрочни срокове.