Пакети услуги
Съзнавайки добре факта, че успешният онлайн бизнес е симбиоза от<

 • добре проектиран и изготвен уеб сайт
 • правилен интернет маркетинг (SEO, SEM, SM)
 • внимателен анализ

ние във Флексо Студио разполагаме с различни пакети от решения според нуждите на клинета. Те обхващат както цяостни стратегии за успешно онлайн присъствие, така и минимални пакети, за хора/фирми, чийто бизнес не е директно зависим от интернет, но желаят да маркират своето присъствие. Плановете за развитие базираме на дългосрочни стратегии, със сигурни резултати. Предлагаме следните пакети услуги

 • план максимум(ПМ) – пълен пакет услуги за успешно онлайн присъствие
 • презареждане(ПР) -съществуващи сайтове, които се нуждаят от развитие
 • уеб сайт минимум(УМ) – минималните изисквания за модерен уеб сайт
 • уеб партньори(УП) – за готови и развиващи се платформи, които желаят да си партнират с уеб платформите на Флексо Студио
Списък на услугите, които включваме в различните решения ПМ ПР УМ УП
Първоначално проучване –  Всеки уеб сайт, се класира по определени категории и ключови думи. За всяка от тези ключови думи се прави анализ на конкурентни страници. Този анализ помага при по-доброто дефиниране на собствените ключови думи и описания. Генерира списък с директории, в които сайтът се препоръчва да бъде включен с цел по-добро ранкиране. + +
Домейн + Хостинг + Поща – Името на домейна се подбира в зависимост от областта, в която сайта търси пазарно позициониране. При подбор на хостинг, се търси оптималното отношение цена/услуга, като се избягват некоректни доставчици. Цялостното предлагането на тази услуга в България е добре развито, но има изключения,които трябвя да се вземат под внимаие. + +
Функционален и визуален дизайн – Добрият функционален дизайн е в основата на всеки успешен сайт. Визуалният дизайн се обуславя от функционалния, както и от специфични за клиента параметри:

 • Съществуващ бранд –  лого, цветове и т.н.
 • Спецификата на категориите, в които участва
 • Таргетирани посетители
 • Регионални характеристики
+ + +
Изграждане на уеб сайт + + +
Оптимизация на съдържанието + +
Въвеждане първоначално съдържание +
Вграждане на Google Analytics – за статистика на посетителите + + +
Регистриране в търсачките + + +
Поддръжка – добавяне на функционалност. Редакция на работещи компоненти. Спешно отстраняване на аварии. Периодичен backup на потребителската информация + +
Обновяване – веднъж годишно, всеки сайт, имащ тази опция, бива освежаван или напълно обновяван визуално. Ако е необходимо, платформата също бива подменяна. Промяна на визуалния дизайн, може да стане и извън тези срокове по желание на клиента.

Пример: С навлизането на HTML5 стандарта, всички сайтове ще бъдат обновени.

+ +
Социален маркетинг – въвеждане в водещите социални мрежи, както и предлагане на стратегии и кампании за развитие на създадената общност. + + +
Включване в пормотиращата мрежа „Уеб присъствие“ + + +
Включване в социалната мрежа „Уеб присъствие“ + + +
Поддръжка на активността в регистрираните социални мрежи + + +
Анализ на трафика потребители – На всеки 3 месеца, извън стандартните анализи и статистики, се прави генерализиран доклад, който дава равносметка за ефективността на заложените ключови думи и фрази.

Определят се най-успешните и най-неуспешните таргетирани фрази.

+ + +
Промяна в структурата на съдържанието – въвеждане на нови таргетирани фрази, както и препращане на посещения от премахнати връзки към алтернативно съдържание. Промени по страници, за по-добро описание на дадена дума/фраза се прави ежедневно. + +
Платени кампании в Google + +
Подробен ежемесечен анализ + + +
Онлайн магазин + +
Онлайн чат на страница + +
Пълен одит на всеки 3 месеца + +