Универсално уебприложение от Флексо Студио

Универсални уебприложения

Ползваме тази условна класификация (условни и персонални), за да илюстрираме по-ясно основната разлика между приложенията, които Флексо Студио създава. В групата на универсалните уебприложения подреждаме платформи, които сме създали и поддържаме за масово ползване.

Персонално уеб-базирано приложение

Персонални уебприложения

За разлика от универсалните приложения, персоналните уеббазирани приложения са изградени от Flexo Studio по задание на възложителя и са предназначени за ползване само от него, за публични или вътрешнофирмени цели.

Партньори и клиенти на Флаксо студио

Партньори и клиенти

Da Изкушението да оповестим тук част от нашите партньори и клиенти е обоснована от желанието да илюстрираме широките възможности и доказаната полезност на създадените от нас приложения. В групата попадат български и чуждестранни фирми от различни сфери на стопанска дейност, с различен капитал и форма на управление.