Опции – цялостен одит на уеб страници

Одитът включва: Анализи за авторитет на страниците и домейна анализ на външните връзки цялостен анализ по ключови думи мета описания заглавия оценка на съдържанието структура дължина качество на параграфите добро форматиране на хипервръзки изображения видео клипове употребата на правилни хипервръзки bold, italic, underline заглавни тагове ползваемост на сайта структура на менютата четимост на шрифтовете дизайн…

Цялостен одит на уеб страници

Цялостният одит на уеб страници е сложен и отнема значително време. Той дава ПЪЛНА картина за състоянието на сайта, както в контекста на SEO, така и от гледна точка на функционалност, удобство на ползваемост, и семантична издържаност на съдържанието. Проучването надгражда безплатния одит на сайт и го допълва с подробен набор от специфични анализи, имащи за…